psp gal02 f01
psp gal02 f02

Aktualności KP PSP OLKUSZ

informacje, wydarzenia, interwencje

26.03.2018 Rekrutacja na szkolenie podstawowe OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu informuje, że  od dnia 28 kwietnia 2018 r. do 23 czerwca 2018 r. planuje przeprowadzić Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Na realizację programu przewidziano:

·         zajęcia dydaktyczne: 120 godzin dydaktycznych

·         egzamin: 6 godzin dydaktycznych

 

 Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do

·       nabycia wiedzy i umiejętności przez członków OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP,

·       sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia,

·       sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi,

·       prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej,

·       kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

 

Warunki przyjęcia na szkolenie :  

Kandydat na szkolenie powinien posiadać/dostarczyć

ü      kartę skierowania na szkolenie (druk karty skierowania na  szkolenie dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej KP PSP Olkusz pod adresem www.psp.olkusz.pl w zakładce Wydział Operacyjny/OSP Informacje/Dokumenty do pobrania),

ü      wiek –ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

 

Proszę o dostarczenie do dnia 13 kwietnia 2018 r. do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wolbromiu wymaganych w/w dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu kandydata na szkolenie decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

 

W przypadku niespełnienia w/w warunków osoba kierowana nie zostanie dopuszczona do odbycia szkolenia.

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.