psp gal02 f01
psp gal02 f02

Aktualności KP PSP OLKUSZ

informacje, wydarzenia, interwencje

6.05.2018 Powiatowy Dzień Strażaka 2018

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA W OLKUSZU

 

6 maja 2018r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu był dniem wyjątkowym, tego dnia odbyły się uroczystości związane z obchodami „Powiatowego Dnia Strażaka w ramach obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości”. Uroczystości po raz pierwszy od wielu lat odbyły się wspólnie dla strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na płycie olkuskiego rynku.

 

Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w Bazylice p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, którą celebrował Ksiądz Kapelan małopolskich strażaków – ks. bryg. Władysław Kulig.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi przez dowódcę uroczystości kapitana Michała Dornę, który w asyście Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka dokonał przeglądu i powitania pododdziałów.   Po przeglądzie pododdziałów nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Następnie odbyło się przywitanie przybyłych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu brygadiera Zbigniewa Września i podziękowanie strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu olkuskiego. W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie i poświęcenie dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olkuszu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszkowym, który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej – uroczystego przekazania dokonali Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik i Małopolski Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Stanisław Nowak.

W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe olkuskim strażakom. Zostały one wręczone przez Wojewodę Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pana nadbryg. Stanisława Nowaka, Komendanta Powiatowego PSP Pana bryg. Zbigniewa Września i Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP druha Grzegorza Ziarno.

 

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali: bryg. Jan Sarwa i st. asp. Krzysztof Haras, Brązową Odznakę otrzymali: st.kpt. Marek Kot i kpt. Karol Żaba.

 

„Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali:

- złoty medal - st.asp. Krzysztof Haras, druh Piotr Solecki,

- srebrny medal – kpt. Artur Bętkowski, druh Andrzej Fira,

- brązowy medale – kpt. Mateusz Podsiadło, druh Norbert Ziarno.

 

„Odznakę Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej” otrzymali:

- Pan Piotr ĆWIK – Wojewoda Małopolski,

- Pan Paweł PIASNY – Starosta Powiatu Olkuskiego,

 - Pani Małgorzata WĘGRZYN – Przewodnicząca Rady Powiatu

- Pan st. kpt. Piotr PANDEL – Dowódca JRG w Olkuszu         

- Pan Mieczysław MOSUREK – Prezes OSP Zederman 

 

                Tego dnia nie obyło się również bez awansów w stopniach służbowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień brygadiera dla młodszego brygadiera Zbigniewa Września      i młodszego brygadiera Jana Sarwy, stopień starszego kapitana dla kapitana Artura Kusia oraz kapitana dla młodszego kapitana Mateusza Podsiadło i młodszego kapitana Krzysztofa Pałki. Ponadto 5 maja bieżącego roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka połączone z promocją oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystej promocji oficerskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego kapitana: asp. sztab. Piotrowi Bałazemu i asp. Remigiuszowi Kościelnemu.  

 

Komendant Główny PSP nadał stopień aspiranta sztabowego – starszemu aspirantowi Grzegorzowi Gawronowi, starszego aspiranta – aspirantowi Krzysztofowi Harasowi i aspiranta -  młodszemu aspirantowi Tomaszowi Hyli.

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

  • starszego ogniomistrza - ogn. Tomaszowi Chajduga,
  • ogniomistrza - mł. ogn. Marcinowi Dąbrowskiemu i mł. ogn. Marcinowi Duchowi,
  • młodszego ogniomistrza – st. sekc. Piotrowi Głowackiemu, st. sekc. Grzegorzowi Kiecy,
  • starszego sekcyjnego – sekc. Tomaszowi Barczykowi, sekc. Andrzejowi Błaut, sekc. Januszowi Słaboniowi,
  • sekcyjnego – st.str. Damianowi Dąbkowi, st.str. Łukaszowi Kordaszewskiemu, st.str. Piotrowi Mólowi.

 

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie okolicznościowych statuetek osobom, instytucjom i firmom wspierającym w 2017 roku działania na rzecz rozwoju Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu.

Po przemówieniach zaproszonych gości Dowódca uroczystości złożył meldunek Wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi o zakończeniu uroczystego apelu.

 

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Mucha  – Oficer prasowy KP PSP Olkusz

Zdjęcia: st. kpt. Piotr Pandel – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.