psp gal02 f01
psp gal02 f02

Aktualności KP PSP OLKUSZ

informacje, wydarzenia, interwencje

25.05.2018 Ważne informacje RODO !!!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 

1.     Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 2C, tel. 32 641 40 08, fax. 32 754 77 21, e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

2.     W Komendzie Powiatowej Państwowej z Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Krakowie (ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, tel. 12 6399115, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

3.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO - w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4.     Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5.     Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy
przepisów odrębnych ustaw.

6.     Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich
uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji zadań wynikających z ustawy.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)     żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania;

2)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00,  fax. 22 531 O3 01, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

9.     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.