psp gal02 f01
psp gal02 f02

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Informacje

OSP Informacje

Strona poświęcona strażakom ochotnikom. Zakładka będzie stale rozwijana i powiększana o kolejne informacje przydatne dla prawidłowego funkcjonowania współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami KP a Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na początek udostępniamy trzy zakładki szkolenia, dokumenty do pobrania i aparaty powietrzne. W zakładce szkolenia umieścimy szczegółowy harmonogram szkoleń dla ochotników na przyszły rok, w tej zakładce będą również umieszczane dokumenty potrzebne do złożenia dokumentów niezbędnych do przyjęcia na dany kurs. Dokumenty do pobrania: dokumentacja niezbędna dla dowódcy OSP oraz naczelnika.

Natomiast zakładka Aparaty powietrzne, informuje w jaki sposób w tut. Komendzie odbywać będą się przeglądy aparatów powietrznych jednostek które takowe posiadają na swoim wyposażeniu.