psp gal02 f01
psp gal02 f02

Aparaty Powietrzne

Od sierpnia 2013 r. przy Komendzie Powiatowej w Olkuszu, utworzony został Powiatowy punkt obsługi aparatów powietrznych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu olkuskiego posiadający na swoim wyposażeniu aparaty powietrzne firmy Auer.

Punkt funkcjonuje na zasadach podpisanych porozumień pomiędzy Komendantem Powiatowym a daną gminą na której znajdują się jednostki OSP.

Poniżej zamieszczamy komplet dokumentów wraz z wzorcowym porozumieniem. Jednostka OSP powinna się zapoznać z dokumentacją i podczas wizyty w naszej jednostce zobowiązana jest do czytelnego wypełnienia dokumentacji i dostarczenia jej wraz z aparatami głównie chodzi o załącznik Nr 3 REWERS.

W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić do koordynatora: kpt. Piotr Pandel 606 143-213

 Porozumienie ODO Olkusz

 Wykaz sprzętu ODO

 Załącznik Nr 3 Rewers

 Zasady przeglądów ODO z OSP