psp gal02 f01
psp gal02 f02

OSP Dokumenty do pobrania

SZKOLENIE

 Druki niezbędne do zgłoszenia na szkolenie

 System szkolenia członków OSP

DOKUMENTACJA KDR

 Decyzja kierującego działaniem ratowniczym

 Informacja ze zdarzenia - wzór

 Meldunek o lekkim wypadku

 Meldunek o wypadku samochodu pożarniczego

 Meldunek o wypadku śmiertelnym

 Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie

 Pokwitowanie zwrotu mienia

 Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym

 Przekazania terenu objętego działaniami

 Raport kierującego działaniami ratowniczymi

 Szkic do wypadku samochodu

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI ZE ZDARZENIA

 

DRUKI ZGŁOSZENIA / WYCOFANIA SPRZĘTU

 Pilarki spalinowe i elektryczne

 Pompy wodne

 Samochód pożarniczy

 Sprzęt hydrauliczny

 Sprzęt inny

 Sprzęt łączności

 Sprzęt ochrony dróg oddechowych

 Sprzęt pneumatyczny

 Sprzęt ratownictwa medycznego