psp gal02 f01
psp gal02 f02

Harmonogram Szkoleń

Terminy podane w harmonogramie są terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. W sprawie szczegółowych terminów proszę kontaktować się bezpośrednio z mł. bryg. Janem Sarwą - Dowódcą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wolbromiu, tel 32 647-25-70 lub 731 991-998

 Harmonogram szkoleń OSP w 2018 r.

 

 

 Harmonogram szkoleń OSP w 2016 r.

  Harmonogram szkoleń OSP w 2015 r.

 Harmonogram szkoleń OSP na 2014 r.

 Druki niezbędne do zgłoszenia na szkolenie