psp gal02 f01
psp gal02 f02

Dokumenty do Pobrania - SKKP

DOKUMENTACJA KDR

 Decyzja kierującego działaniem ratowniczym

 Informacja ze zdarzenia - wzór

 Meldunek o lekkim wypadku

 Meldunek o wypadku samochodu pożarniczego

 Meldunek o wypadku śmiertelnym

 Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie

 Pokwitowanie zwrotu mienia

 Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym

 Przekazania terenu objętego działaniami

 Raport kierującego działaniami ratowniczymi

 Szkic do wypadku samochodu