None

Wyciek rozgrzanego szkła w Hucie Szkła w Jaroszowcu

28 września 2020 r. o godzinie 9.47 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Olkuszu wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego informujące, że w Hucie Szkła w Jaroszowcu pękła wanna na szkło i wycieka z niej szkło w ilości ok. 40 ton.


Czytaj dalej »

None

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.


Czytaj dalej »

Egzamin ze szkolenia Naczelników OSP - KOMUNIKAT

Egzamin ze szkolenia Naczelników OSP odbędzie się w dniu 12 lipca 2020 roku o godzinie 9.00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wolbromiu. Prosi się druhów uczestniczących w egzaminie o zabranie na egzamin dowodu osobistego i maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.


Czytaj dalej »

None

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.


Czytaj dalej »

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.


Czytaj dalej »