Aktualności

30 kwietnia 2020 9:11

Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka

Czytaj dalej

30 kwietnia 2020 9:08

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Czytaj dalej

30 kwietnia 2020 9:07

Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

Czytaj dalej

30 kwietnia 2020 9:04

Życzenia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji Dnia Strażaka 2020

Życzenia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji Dnia Strażaka 2020

Czytaj dalej

22 kwietnia 2020 13:08

Zagrożenie pożarowe w lasach

W związku z występowaniem na terenie województwa małopolskiego III stopnia zagrożenia pożarowego w lasach w celu uniknięcia niepowetowanych strat środowiska naturalnego w wyniku mogącego powstać pożaru, apelujemy o rozwagę, rozsądek oraz zastosowanie się do niżej wymienionych zasad podczas przebywania na obszarach leśnych.

Czytaj dalej

17 kwietnia 2020 8:52

Materiał edukacyjny dla strażaków jednostek OSP w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem

Materiał edukacyjny dla strażaków jednostek OSP w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Materiał opracowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Czytaj dalej

11 kwietnia 2020 9:13

Działania zastępów PSP i OSP powiatu olkuskiego związanych z koronawirusem

W dniu 26 marca na prośbę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu zastęp OSP Gorenice realizował działanie związane z dostarczeniem żywności dla dwóch osób objętych kwarantanną domową w miejscowości Niesułowice.

Czytaj dalej

01 kwietnia 2020 15:41

Ochotnicze straże pożarne powiatu olkuskiego w walce przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa

W dobie zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oprócz działań Państwowej Straży Pożarnej swoją chęć pomocy okazują druhowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu olkuskiego.

Czytaj dalej

17 marca 2020 22:16

Wytyczne dla wytypowanych do działań OSP

W przypadku dysponowania wytypowanych przez Państwową Straż Pożarną jednostek OSP, szkolenie oraz zabezpieczenie zostanie uzgodnione lub zapewnione przez PSP.

Czytaj dalej

16 lutego 2020 19:49

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika sekcji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika sekcji

Czytaj dalej