08 Lip 2019

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego z udziałem PSP, OSP i WOPR

W dniach od 02 - 04 lipca 2019 r. na „Zalewie Wolbromskim” odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wodnego. W drugim dniu ćwiczeń (03.07.2019 r.) w ramach współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym  wiadomości teoretyczne, oraz praktyczne zastosowanie sprzętu do ratownictwa wodnego prezentował dla strażaków Instruktor WOPR Grzegorz Haberko oraz Prezes  Oddziału Rejonowego WOPR w Olkuszu Stanisław Starzyk. Celem ćwiczeń było powtórzenie i  utrwalenie wiadomości z zakresu  ratownictwa wodnego. Zademonstrowano i przećwiczono techniki ratowania osób topiących się. Podczas ćwiczeń wykorzystywano ponton, łodzie ratownicze, rzutki ratownicze, oraz koła ratunkowe. Strażacy ewakuowali z wody wykorzystując ponton i łódź osobę pozorującą topienie się. Do w/w czynności zostały wykorzystane szybkie techniki podejmowania osób znajdujących się  blisko brzegu około (20 metrów) za pomocą rzutki ratowniczej, a także podjęcie czynności ratunkowych z łodzi ratowniczej. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na szybki i bezpieczny sposób udzielania pomocy osobom zagrożonym na akwenach wodnych. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wolbromiu, oraz druhowie strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Wolbromia, Zarzecza i Dłużca.  


Opracowanie:  kpt. Michał Dorna

Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Maciora, st. kpt. Robert Żaba, Stanisław Starzyk