11 Lip 2019

List sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen I druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP