06 Mar 2019

Nabór na szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu informuje, iż  w dniach od 30.03.2019 r. do 7.04.2019 r. planuje przeprowadzić Szkolenia Kierowców-Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych dla druhów strażaków z powiatu olkuskiego.
Na realizację programu przewidziano:

  • zajęcia dydaktyczne- teoretyczne: 23 godziny dydaktyczne
  • egzamin teoretyczny: 5 godzin dydaktycznych

Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiącymi wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP. 

Warunki przyjęcia na szkolenie :
Kandydat na szkolenie powinien posiadać/dostarczyć    

  • kartę skierowania na szkolenie (druk karty skierowania na  szkolenie dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej KP PSP Olkusz pod adresem www.psp.olkusz.pl w zakładce OSP/szkolenia),
  • wiek - nie przekroczone 65 lat,
  • kserokopię prawa jazdy co najmniej kategorii B,
  • kserokopię zaświadczenia ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 r, lub z 2006 r. (zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP realizowanego jednoetapowo lub zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP część II).

Proszę o dostarczenie do dnia 22 marca 2019 r. do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wolbromiu wymaganych w/w dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu kandydata na szkolenie decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.  
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z w/w warunków osoba kierowana nie zostanie dopuszczona do odbycia szkolenia.