15 Lut 2019

Nabór na szkolenie naczelników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu informuje, iż  w dniach  od 09.03.2019 r.  do 16.03.2019 r. planuje przeprowadzić  Szkolenie Naczelników OSP dla druhów strażaków z powiatu olkuskiego.

Na realizację programu przewidziano:

  • zajęcia dydaktyczne- teoretyczne: 16 godzin
  • egzamin teoretyczny: 2 godziny 

Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

Kandydat na szkolenie powinien posiadać/dostarczyć

  • kartę skierowania na szkolenie (druk karty skierowania na  szkolenie dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej KP PSP Olkusz pod adresem www.psp.olkusz.pl w zakładce OSP/szkolenia),
  • wiek - nie przekroczone 65 lat,
  •  kserokopię ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 r, lub spełnienie wymagań równorzędnych wg Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2006 r. (zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP).

Proszę o dostarczenie do dnia 1 marca 2019 r. do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wolbromiu wymaganych dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z w/w warunków osoba kierowana nie zostanie dopuszczona do odbycia szkolenia.