26 Sie 2019

Nabór na szkolenie podstawowe OSP

NABÓR NA SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu informuje, że  od dnia 21 września 2019 r. do 16 listopada 2019 r. planuje przeprowadzić Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na realizację programu przewidziano:

  • zajęcia dydaktyczne: 120 godzin dydaktycznych
  • egzamin: 6 godzin dydaktycznych 

Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi,
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej,
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Warunki przyjęcia na szkolenie :    
Kandydat na szkolenie powinien posiadać/dostarczyć

  • kartę skierowania na szkolenie (druk karty skierowania na  szkolenie dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej KP PSP Olkusz pod adresem https://psp.olkusz.pl  w zakładce OSP/szkolenia),
  • wiek –ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

Proszę o dostarczenie do dnia 3 września 2019 r. do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wolbromiu wymaganych w/w dokumentów.  W związku z modyfikacją karty skierowania związaną z faktem obowiązywania nowych zasad ochrony danych osobowych (RODO), bardzo prosimy o zgłaszanie kandydatów na szkolenie na właściwym druku karty skierowania, który jest dostępny na stronie internetowej KP PSP w Olkuszu https://psp.olkusz.pl  w zakładce OSP/szkolenia.


W przypadku niespełnienia w/w warunków osoba kierowana nie zostanie dopuszczona do odbycia szkolenia.