19 Mar 2019

Nabór na szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu informuje, że  od dnia 27 kwietnia 2019 r. do 22 czerwca 2019 r. planuje przeprowadzić Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na realizację programu przewidziano:

  • zajęcia dydaktyczne: 120 godzin dydaktycznych
  • egzamin: 6 godzin dydaktycznych 

Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi,
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej,
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Warunki przyjęcia na szkolenie    

Kandydat na szkolenie powinien posiadać/dostarczyć:

  • kartę skierowania na szkolenie (druk karty skierowania na  szkolenie dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej KP PSP Olkusz pod adresem www.psp.olkusz.pl w zakładce OSP/szkolenia),
  • wiek –ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

Proszę o dostarczenie do dnia 12 kwietnia 2019 r. do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wolbromiu wymaganych w/w dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu kandydata na szkolenie decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

W przypadku niespełnienia w/w warunków osoba kierowana nie zostanie dopuszczona do odbycia szkolenia.