16 Lut 2018

Nabór szkolenie Naczelników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu informuje, iż  w dniach od 17.03.2018 r.  do 25.03.2018 r. planuje przeprowadzić Szkolenie Naczelników OSP dla druhów strażaków z powiatu olkuskiego.

Na realizację programu przewidziano:

  • zajęcia dydaktyczne- teoretyczne: 16 godzin
  • egzamin teoretyczny: 2 godziny

 Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Warunki przyjęcia na szkolenie :  

Kandydat na szkolenie powinien posiadać/dostarczyć

  • kartę skierowania na szkolenie (druk karty skierowania na  szkolenie dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej KP PSP Olkusz pod adresem www.psp.olkusz.pl w zakładce Wydział Operacyjny/OSP Informacje/Dokumenty do pobrania),
  • wiek - nie przekroczone 65 lat,
  • kserokopię ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 r, lub spełnienie wymagań równorzędnych wg Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2006 r.(zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP).

Proszę o dostarczenie do dnia 5 marca 2018 r. do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wolbromiu wymaganych dokumentów. Liczba miejsc wynosi 40, dlatego o przyjęciu kandydata na szkolenie decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z w/w warunków osoba kierowana nie zostanie dopuszczona do odbycia szkolenia.