07 Maj 2019

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu oraz obchody Dnia Strażaka

5 maja 2019 roku był dla Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu dniem wyjątkowym. Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka olkuska straż pożarna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi, który dokonał przeglądu i powitania pododdziałów. Następnie odbyło się przywitanie przybyłych gości przez komendanta powiatowego PSP w Olkuszu. Nadanie sztandaru zostało poprzedzone  wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisami do księgi pamiątkowej, których dokonali między innymi: minister infrastruktury, zastępca komendanta głównego PSP, wojewoda małopolski, małopolski komendant wojewódzki, starosta powiatu olkuskiego.    Po wbiciu gwoździ nastąpiła najdłużej oczekiwana chwila przez wszystkich funkcjonariuszy PSP w Olkuszu, nadanie sztandaru, którego w imieniu  ministra spraw wewnętrznych i administracji  Joachima Brudzińskiego dokonał zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup. Sztandar odebrał komendant powiatowy PSP w Olkuszu  bryg. Zbigniew Wrzesień.

W trakcie uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyło się również wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe olkuskim strażakom. Z okazji nadania sztandaru w trakcie uroczystości odbyło się również odczytanie listów okolicznościowych przekazanych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, wiceprezes Rady Ministrów Beatę Szydło oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku zastępcy komendanta głównego  PSP.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Mucha, KP PSP Olkusz
Zdjęcia: Krzysztof Boniecki