01 Kwi 2020

Ochotnicze straże pożarne powiatu olkuskiego w walce przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa

W dobie zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oprócz działań Państwowej Straży Pożarnej swoją chęć pomocy okazują druhowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu olkuskiego.

Strażacy - ochotnicy w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz placówkami pomocy społecznej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niosą pomoc osobom poddanym domowej kwarantannie, dostarczając żywność oraz leki.

Ponadto w dniach 28 i 29 marca 2020r. druhowie z wybranych jednostek wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Zostań w domu”. Korzystając z systemów nagłaśniających, objazdowo próbowali dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców powiatu olkuskiego, ogłaszając komunikaty oraz apele nawołujące do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, a w szczególności do pozostaniu w miejscu zamieszkania.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Mucha, kpt. Mateusz Podsiadło
Zdjęcia: druh Jarosław Kubiczek z OSP Bolesław, druh Dariusz Nawara z OSP Zawada
Film: druh Dariusz Nawara z OSP Zawada