20 Paź 2017

Pożar w Kluczach

Niebezpieczny pożar składowiska odpadów w Kluczach

W dniu 8 października 2017 r o godzinie 10.12 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu odebrało zgłoszenie o pożarze w miejscowości Klucze.

Po dojeździe pierwszych zastępów Straży Pożarnej i przeprowadzonym rozpoznaniu miejsca pożaru okazało się, że palą się śmieci zgromadzone w budynku po byłych zakładach papierniczych. Działania Straży Pożarnej w pierwszej fazie akcji polegały na podawaniu prądów gaśniczych wody w kierunku palących się śmieci i ewakuacji 6 osób z sąsiadującego z pożarem budynku. Jednocześnie ze względu na szybki rozwój pożaru, bardzo dużą powierzchnię i kubaturę składowanych odpadów Kierujący Działaniem Ratowniczym poprosił Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu o zadysponowanie dodatkowych zastępów na miejsce pożaru. Pożar ciągle się rozprzestrzeniał obejmując coraz większą powierzchnię hal, w których składowane były odpady. Systematycznie wraz z dojeżdżającymi na miejsce kolejnymi zastępami zwiększano ilość podawanych prądów gaśniczych wody na palące się odpady, z równoczesnym podawaniem prądów wody w obronie sąsiednich budynków. Na miejscu pożaru powołano Sztab, który na bieżąco analizował przebieg działań i wspomagał w decyzjach Kierującego Działaniem Ratowniczym. O godzinie 20.05 udało się zlokalizować pożar (powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania), jednak do całkowitego ugaszenia pożaru minęło kilka kolejnych dni (do 14 października). W kolejnych dniach działań oprócz podawania wody i piany gaśniczej przystąpiono po konsultacji z właścicielką obiektów i władzami samorządowymi na mocy decyzji Kierującego Działaniem Ratowniczym do przeprowadzenia prac rozbiórkowych konstrukcji budynków hal w celu lepszego i szybszego dostępu do miejsc zarzewi ognia i całkowitego ugaszenia pożaru. Do prac rozbiórkowych wykorzystywany był ciężki sprzęt budowlany: koparki, ładowarki i spychacze.  Działania strażaków wymagały ogromnego wysiłku ze względu na bardzo duże zadymienie oraz wysoką temperaturę, występowało również zagrożenie zawalenia się budynków objętych pożarem. W akcji gaszenia udział brały zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całego województwa małopolskiego, jak również z woj. śląskiego między innymi z Chorzowa, Dąbrowy Górniczej i Myszkowa. Oprócz sił i środków Straży Pożarnej w akcji udział brały na miejsce pożaru przybyły następujące służby, osoby i instytucje: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Wojewoda Małopolski, Starosta Powiatu Olkuskiego, Wójt Gminy Klucze, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pracownicy Urzędu  Gminy w Kluczach i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Pożarem zainteresowane w dużym stopniu były media, które przybyły na miejsce zdarzenia, przekazując sytuację na bieżąco. Z przedstawicielami mediów współpracowali Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu i Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po zakończonych działaniach Straży Pożarnej, postępowanie w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru prowadzi Policja pod nadzorem Prokuratury. W wyniku pożaru zniszczone spalone zostały budynki hal o szacunkowej wartości ponad 4 000 000 PLN, uratowane budynki oszacowano na kwotę 23 000 000 PLN. Podczas działań gaśniczych nikt z osób cywilnych nie został poszkodowany, jeden ze strażaków uległ lekkiemu wypadkowi. Podczas trwającej 6 dób, 8 godzin i 13 minut akcji udział w niej wzięło 218 pojazdów i 681 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej , oraz 46 pojazdów i 96 osób innych służb i podmiotów.

Tekst: mł. bryg. Marcin Maciora

Zdjęcia:

mł. bryg. Marcin Maciora

mł. kpt. Piotr Zwarycz

st. ogn. Dariusz Błaszczykiewicz