02 Kwi 2019

Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu

Przełom zimy i wiosny to czas, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Najczęściej spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Większość tych pożarów jest efektem nieodpowiedzialnych zachowań ludzi. Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalanie suchej trawy użyźni glebę i spowoduje szybki wzrost nowej trawy. 
W dniu 27 marca 2019 r p.o. Zastępcy Dowódcy JRG w Wolbromiu 
st. kpt. Robert Żaba wziął udział w spotkaniu w UMiG w Wolbromiu z Paniami 
i Panami sołtysami z gminy Wolbrom, oraz przedstawicielkami Referatu Ochrony Środowiska. Podczas szkolenia omówiono jakie zagrożenia dla ludzi, zwierząt, mienia i środowiska naturalnego stwarza wypalanie traw. Działania gaśnicze straży pożarnej związane z pożarami traw niosą za sobą również ujemne skutki ekonomiczne. Wypalanie traw zabronione jest prawem, niestosowanie się do zakazów grozi karą aresztu lub grzywny. 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Maciora
Zdjęcia: Aneta Perek