27 Mar 2019

Wizyta Komendanta Głównego w JRG w Wolbromiu

Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego i p.o. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  st. bryg. Marka Bębenka w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Wolbromiu.

24 marca 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski i p.o. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Bębenek wizytowali w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu bryg. Zbigniewa Września i Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu mł. bryg. Michała Polaka Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Wolbromiu. Wizyta rozpoczęła się od złożenia meldunku przez p.o. Dowódcy JRG mł. bryg. Marcina Maciorę. Następnie Komendant Główny zapoznał się z warunkami służby w jednostce oraz zapleczem sprzętowym i lokalowym, oraz spotkał się ze strażakami pełniącymi tego dnia służbę w podziale bojowym. Podczas rozmowy gen. brygadier Leszek Suski przedstawił kilka ważnych zagadnień dotyczących bieżących spraw, omówiony został między innymi program modernizacji PSP, doposażenia strażaków i pozyskania dodatkowych środków finansowych na wymianę umundurowania bojowego. Przedstawił również informację dotyczącą wzrostu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy w ostatnich trzech latach i zaprezentował plan wzrostu wynagrodzeń na rok 2020. Omawiano również dodatkowe środki finansowe, jakie trafią na wyposażenie zarówno dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej a także Ochotniczych Straży Pożarnych. W rozmowie ze strażakami Komendant podkreślał również istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Komendant Główny PSP na zakończenie spotkania wyraził wdzięczność za profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań ratowniczych oraz podziękował za włożoną pracę w utrzymanie jednostki i sprzętu, w pełnej gotowości. W związku z tym, iż tak znamienity Gość po raz pierwszy odwiedził jednostkę w Wolbromiu na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia. Wizyta ta trwale wpisze się w historię Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wolbromiu.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Maciora
Zdjęcia: st. kpt. Robert Żaba