12 Gru 2018 Dla społeczeństwa

Sala edukacyjna OGNIK

Ognik.jpg

W ramach Rządowego Programu "Bezpieczna+" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu powstała sala edukacyjna "Ognik". Wydzielone pomieszczenie w budynku komendy zostało zaadoptowane na potrzeby szkolenia, tak aby  możliwa była realizacja  praktycznych zajęć edukacyjnych. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, której celem jest przypominanie o zasadach bezpieczeństwa pożarowego. W sali edukacyjnej OGNIK dzieci będą mogły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu a także będą mogły sprawdzić jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar. Dla dzieci przygotowane zostały także zadania, takie jak rozwijanie węża strażackiego czy wejście po strażackiej drabinie. Zajęcia w ognikach są prowadzone przez strażaków instruktorów.

Rolą strażaków będzie wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń.

Jesteśmy przekonani, że działania realizowane w ramach projektu przełożą się na zmniejszenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w naszych domach.

Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez Dowódcę JRG Olkusz

Zgłoszenie grupy

Zgłoszenie grupy odbywa się poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i wysłanie jej e-mailem na adres kppspolkuszstraz.krakow.pl lub faxem na  nr  (32) 754 77 21.

Telefon kontaktowy w sprawie zgłoszeń: 606 143 - 213 (st. kpt. Piotr Pandel – Dowódca JRG Olkusz)

regulamin ognik KP PSP OLKUSZ1.jpg

regulamin ognik KP PSP OLKUSZ2.jpg