27 Lis 2018 Komenda

Historia

W 1992 roku po wejściu w życie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Olkuszu została przekształcona w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, a Zawodowa Straż Pożarna w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem 1 lipca 1992 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydał Akt Powołania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Olkuszu. Po niespełna trzech miesiącach - 21 września 1992 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał również Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP w Wolbromiu. Została ona utworzona z przekształcenia Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej działającej przy Fabryce Artykułów Technicznych „STOMIL” w Wolbromiu.

Teren działania Komendy Rejonowej obejmował wschodnią część województwa katowickiego tj. Miasto i Gminę Olkusz,  Miasto i Gminę Wolbrom, Miasto Bukowno, Miasto i Gminę Pilica, Gminę Bolesław, Gminę Klucze oraz Gminę Żarnowiec.

Pierwszym Komendantem - Komendy Rejonowej PSP w Olkuszu był st. bryg. inż. Edward Kwapisz, który wcześniej bo już od 1 czerwca 1979 pełnił funkcje Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Olkuszu z jednoczesnym połączeniem obowiązków Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Olkuszu. Obejmował on urząd do 17 września 1997 roku.

Od 15 listopada 1997 r. do 2 czerwca 2002 r. Komendantem Rejonowym PSP, a następnie Komendantem Powiatowym PSP w Olkuszu  był st. bryg. mgr inż. Ryszard Woch.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracji publicznej. Komenda Rejonowa PSP została przekształcone w Komendę Powiatową PSP, a Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze  PSP stały się komórkami organizacyjnymi nowo utworzonej komendy.

W nowych granicach administracyjnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu znalazła się w województwie małopolskim. Od tego momentu do chwili obecnej zabezpiecza obszar operacyjny powiatu olkuskiego obejmujący: Miasto i Gminę Olkusz, Miasto i Gminę Wolbrom, Miasto Bukowno, Gminę Bolesław, Gminę Klucze, Gminę Trzyciąż.

Wówczas rejon działania komendy zmniejszył się o gminy: Pilica i Żarnowiec, a powiększył o gminę Trzyciąż.

W okresie od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2001 KP PSP w Olkuszu zabezpieczała operacyjnie również miasto Sławków, które z dniem 1 stycznia 2002 r. zostało włączone do powiatu będzińskiego w województwie śląskim.

Od 20 czerwca 2002 do 19 lutego 2013 r. funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu sprawował bryg. mgr inż. Edward Rogal od 20 lutego Z-ca Komendanta mł. bryg. mgr inż. Dariusz Wilk został pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dniem 15 marca 2013 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego mł. bryg. Dariusza Wilka.  Natomiast Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu jest st. kpt. mgr inż. Michał Polak. Pełniący obowiązki jest od 1.05.2013 r. a na stałe od 1.11.2013 r.

W ostatnich latach w większości przy udziale załogi wykonano szereg prac remontowo – budowlanych mających na celu poprawę warunków socjalno – bytowych oraz bhp Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu służbę pełni 94 strażaków oraz 2 pracowników cywilnych, w tym w JRG Olkusz – 44 strażaków a w JRG Wolbrom – 35 strażaków. Działania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych wspomaga 57 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 19 OSP w KSRG.

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń i akcji ratowniczo -gaśniczych

W dniu 2 lipca 1992 powstał pożar lasu w Leśnictwach  Olkusz, Żurada – Nadleśnictwo Olkusz . Spaleniu uległo 240 lasu sosnowego. Straty pożarowe wyniosły 20 mld zł. Przyczyną powstania pożaru było zaprószenie ognia przez osobę nieustaloną. W gaszeniu pożaru udział brało 150 sekcji straży pożarnej – 620 strażaków, 1 śmigłowiec, 5 samolotów gaśniczych, pracownicy Nadleśnictwa. Pożar został ugaszony dnia 1992.07.04.

W dniu 28 lipca 1992 r. powstał pożar lasu w Leśnictwie Pomorzany –Nadleśnictwo Olkusz. Spaleniu uległo 177 ha lasu sosnowego. Straty pożarowe wyniosły 15 mld zł. Przyczyną powstania pożaru było podpalenie przez osobę nieustaloną. W gaszeniu  pożaru udział brało: 1761 strażaków mających do dyspozycji 336 samochodów gaśniczych, pracownicy nadleśnictwa oraz samoloty gaśnicze. Pożar zdołano ugasić dnia 1992.08.01.

W dniu 10 sierpnia 1992 powstał pożar lasu sosnowego w Leśnictwie Pomorzany i Jaroszowiec – Nadleśnictwo Olkusz. Spaleniu uległo 836 lasu. Straty pożarowe zostały wycenione na 100 mld złotych. Pożar został ugaszony w dniu 22.08.1992 roku. W gaszeniu pożaru udział brało: 715 zastępów – 3844 strażaków, formacje Obrony Cywilnej – 20 osób, siły Nadleśnictwa  - 36 osób, Jednostka Wojskowa Oświęcim – 22 osoby, Jednostka Wojskowa MSW Katowice  - 70 osób, oddziały Prewencji KWP – 50 osób, samoloty gaśnicze Dromadery –3 szt., śmigłowiec 1 szt. Przyczyną powstania pożaru było podpalenie przez osobę nieustaloną. Był to największy pożar jaki powstał w lasach rejonu olkuskiego.

W związku z pożarem 1 osoba uległa wypadkowi śmiertelnemu oraz 8 osób doznało obrażeń ciała. Przyczyną gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru była katastrofalna susza oraz silny wiatr.

16 kwietnia 1999r. wizytował tut. Komendę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej – Janusz Tomaszewski

W dniu 10 sierpnia 2003 r. w wyniku pożaru na południowym skraju Pustyni Błędowskiej spaleniu uległo poszycie na terenie użytku ekologicznego i drzewostan 60-letni na powierzchni 50 ha

Działania Straży Pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 20-stu prądów gaśniczych w natarciu i obronie oraz przekopywaniu poszycia, wykonywaniu przecinek w celu umożliwienia dojazdu samochodów gaśniczych.

Dostarczanie wody do celów gaśniczych odbywało się poprzez dowożenie wody. Ze względu na trudne warunki terenowe w bezpośredniej akcji gaśniczej na froncie pożaru uczestniczyło osiem zastępów wyposażonych w napędy terenowe. W akcji uczestniczyły: dwa śmigłowce i dwa samoloty „Dromader”, Kompania Gaśnicza Małopolskiej Brygady Odwodowej "SMOK I”, Kompania Gaśnicza "WAWEL" oraz 5 samochodów służby leśnej – 30 osób, 4 radiowozy Policji – 8 osób, a także zastęp z JRG Dąbrowa Górnicza

Na miejscu pożaru przybył: Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Bogusław Kogut, Naczelnik Wydziału Operacyjnego st. bryg. Ryszard Konik, który kierował działaniami gaśniczymi na poziomie strategicznym, Komendant Powiatowy PSP w Olkuszu mł. bryg Edward Rogal kierował działami na poziomie taktycznym. Przybyła także grupa Operacyjna KP PSP Olkusz oraz Grupa Operacyjna KW PSP Kraków.

W sumie uczestniczyło w akcji 21 zastępów PSP – 73 strażaków i 35 zastępów OSP (z czego 25 OSP należących do KSRG) – 170 strażaków. Straty oszacowano na około 155 tyś zł. 

 

W dniu 28 czerwca 2003 r. na stadionie MOSiR w Bukownie odbyły się II Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego. Startowało 25 drużyn męskich oraz 13 dziewczęcych MDP. Organizatorem zawodów były: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Komenda Powiatowa PSP w Olkuszu wspólnie z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Olkuszu. Najlepszymi drużynami zawodów zostały: OSP Wróblówka (powiat nowotarski), OSP Łyczanka (powiat myślenicki), OSP Kobielnik (powiat myślenicki). Puchary i pamiątkowe dyplomy wręczyli Małopolski Komendant Wojewódzki st. bryg. inż. Seweryn Dyja, Komendant Powiatowy PSP w Olkuszu mł. bryg. mgr inż. Edward Rogal oraz prezes ZOW ZOSP RP Województwa Małopolskiego Kazimierz Dielski i prezes ZOP ZOSP RP Powiatu Olkuskiego Małgorzata Węgrzyn.

 

W dniu 23 stycznia 2004 w miejscowości Klucze ul. Osada w magazynie zakładu Kimbery Clark, doszło do pożaru papieru. Budynek, w którym powstał pożar przeznaczony był na tymczasowy magazyn półproduktu do produkcji papieru toaletowego i chusteczek higienicznych.

W budynku tym składowane były bele papieru o średnicy ok. 1,5 m. ułożone warstwowo jedna na drugiej do wysokości 3 warstw. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa cała zawartość składowanego w magazynie półproduktu papierniczego w ilości około 350 t. oraz częściowo strop i stolarka okienna magazynu. 

Działania Straży Pożarnych polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, a następnie na podaniu 15 prądów gaśniczych wody w natarciu na palący się budynek magazynu i obronie rurociągu parowej sieci ciepłowniczej przebiegającej na w/w budynku. Rurociąg zaopatruje w ciepło cały zakład oraz sąsiednie osiedle mieszkaniowe. Zorganizowaniu dostarczania wody do miejsca pożaru, oddymianiu i przewietrzaniu pomieszczeń magazynowych, demontażu bramy wjazdowej i oświetleniu terenu akcji.

Po zakończeniu podawania wody całą powierzchnię magazynu pokryto pianą gaśniczą. Podczas dogaszania pożaru zakładowe służby techniczne przystąpiły do wywozu nadpalonych bel papieru. Teren akcji ratowniczo gaśniczej zabezpieczany był przez 1 zespół wyjazdowy pogotowia ratunkowego.

W działaniach gaśniczych uczestniczyły zastępy z JRG Olkusz i JRG Wolbrom, Zakładowa Straż Pożarna, Kompania Gaśnicza Małopolskiej Brygady Odwodowej "SMOK I" i 10 jednostek OSP - w sumie 45 zastępów.

Na miejscu akcji obecny był Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Stanisław Gatlik, rzecznik prasowy KW PSP, oficer operacyjny WSKR oraz grupa operacyjna KW PSP i KP PSP Olkusz. Wartość strat oszacowano na 2 000 000 zł.

 

Historia Zawodowej Straży Pożarnej - Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

Zawodowa Straż Pożarna w Olkuszu została zawiązana w 1949 r. jako Pogotowie Zawodowe przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu. Zatrudnionych wówczas było 10 strażaków na trzech zmianach służbowych. Pierwszym Komendantem był Pan Stanisław Kukulski.

Następnie w 1952 roku powołano Zawodową Straż Pożarną w Olkuszu (dokładna nazwa) Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu. Na Powiatowego Komendanta Straży Pożarnych powołano ppor. poż. Mariana Stach. Była to ze względu na ilość mieszkańców jednostka kategorii C (Olkusz przekroczył 40 000 mieszkańców).

Pierwsza olkuska Zawodowa Straż Pożarna  miała siedzibę przy ulicy Waryńskiego 5

1 czerwca 1979 roku kpt. poż. Edward Kwapisz został mianowany Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Olkuszu z jednoczesnym pełnieniem obowiązków Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Olkuszu.

Warunki służby były ciężkie dlatego tez dzięki wielostronnemu wysiłkowi i przychylności ówczesnych władz w 1982 roku została rozpoczęta , a w 1985 zakończona budowa obiektu przy Alei 1000 – lecia. Obiekt spełniał niezbędne wymogi dla Zawodowej Straży Pożarnej. Uroczyste przekazanie obiektu odbyło się 17 maja 1985 roku połączone z wręczeniem Sztandaru jednostce Zawodowej Straży Pożarnej.

            W związku z reorganizacją struktur straży pożarnych, o której mówiło się już od 1991 r., w sierpniu 1992 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych została przekształcona w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, a Zawodowa Straż Pożarna w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.