21 Sty 2019 Komenda

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Celem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, zwanej dalej PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności, oraz udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w niniejszym statucie.

Dokumenty: