03 Gru 2019 Dofinansowanie 2019

Rozliczenie dotacji 5000+

Do rozliczenia dotacji 5000+ prosimy przygotować:


  • opisane i podpisane faktury,

  • ksero książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem,
  • podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
  • ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.