01 Paź 2020 OSP

Rozliczenie dotacji KSRG 2020

KP PSP w Olkuszu uprzejmie informuje, że termin realizacji dotacji KSRG upływa dnia 30 listopada 2020 r. 

Dla jednostek OSP, które otrzymały dotacje na samochód ratowniczo-gaśniczy, upływa dnia 18 grudnia 2020r. 

Do rozliczenia dotacji KSRG prosimy przygotować:


  • oryginały faktur wraz z opisem (wzory do pobrania) oraz  podpisami osób upoważnionych,

  • kserokopię książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem,
  • oświadczenie o oprocentowanym/nieoprocentowanym rachunku bankowym (wzór do pobrania),

  • potwierdzenie przelewu lub wpłaty gotówkowej za faktury.