psp gal02 f01
psp gal02 f02

KWATERMISTRZOSTWO

KP PSP Olkusz

Kwatermistrzostwo

W Wydziale Kwatermistrzowsko - Technicznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu pracuje 1 osoba. Do obowiązków wydziału  należy między innymi działalność w zakresie szeroko rozumianego zaplecza technicznego, kwatermistrzostwa, oraz współpraca z lokalnymi jednostkami Samorządów Terytorialnych.  

Zadania Wydziału Kwatermistrzowsko Technicznego

 1. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem Ustawy prawo zamówień publicznych. 
 2. Zapewnienie części zamiennych do samochodów i sprzętu silnikowego według potrzeb i możliwości finansowych. 
 3. Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 4. Zakup środków czystości do utrzymania obiektów oraz artykułów kancelaryjnych. 
 5. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej.
 6. Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.
 7. Zakup umundurowania, odzieży specjalnej i wyekwipowania osobistego. 
 8. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego
 9. Ewidencja wydanego umundurowania, odzieży specjalnej i prowadzenie kart mundurowych w wersji elektronicznej.  
 10. Prowadzenie spraw dot. gospodarowania majątkiem KP PSP. 
 11. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością. 
 12. Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych
 13. Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych
 14. Poprawa stanu technicznego pojazdów, sprzętu i innego sprzętu technicznego w jednostkach organizacyjnych PSP. 
 15. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetu jednostki. 
 16. Współdziałanie z właściwymi organami samorządowymi, instytucjami i innymi jednostkami z którymi wspólnie realizowane są potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności.
 17. Wykonywanie innych czynności wynikających z art.1 ust.2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o PSP (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 12, poz. 68 ze zm.) 

 Składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania "XLS"

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

Al. 1000 – lecia 2 C
32-300 Olkusz
NIP: 637-18-34-079
REGON: 35734300
Telefon centrala:
32 641-40-08
32 641-40-44
FAX: 32 754-77-21
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.