psp gal02 f01
psp gal02 f02

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

KP PSP Olkusz

Celem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, zwanej dalej PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności, oraz udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w niniejszym statucie.

Deklaracja przystąpienia emeryta do Kasy -

Deklaracja przystąpienia pracownika do Kasy -

Wniosek o wycofanie 50 % wkładów -

Wniosek o podwyższenie wkładu członkowskiego -

Wniosek o zawieszenie wpłat członkowskich -

Wniosek pożyczka -

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

Al. 1000 – lecia 2 C
32-300 Olkusz
NIP: 637-18-34-079
REGON: 35734300
Telefon centrala:
32 641-40-08
32 641-40-44
FAX: 32 754-77-21
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.